€ 1.000.000 voor nieuwe fietsinfrastructuur in Lommel

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. Weyts trekt het investeringsbudget voor de fiets daarom op naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019 wordt de magische (en lang onbereikbare) kaap van 100 miljoen euro per jaar telkens gerond. Nu is er ook een uitgebreid Fietsinvesteringsplan klaar met alle concrete projecten … en dat plan bevat ook goed nieuws voor Lommel.
Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er € 1.000.000 Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Lommel. “Geweldig nieuws voor de fietsers”, zeggen Jan Geurts voorzitter van N-VA Lommel en N-VA fractieleider Karel Wieërs. “Fietsen wordt dankzij deze Vlaamse investering vlotter en veiliger”.
Het gaat puur om Vlaams geld voor de fietspaden langs de gewestwegen op het grondgebied van Lommel, dus bovenop de middelen die het lokale bestuur vrijmaakt voor de fietspaden langs de lokale wegen.

“Hier zaten veel fietsers in Lommel al lang op te wachten”, besluiten Geurts en Wieërs tevreden. “We plukken nu lokaal de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid”.
Copyright © 2016 L-TV - Disclaimer